Arbeidsconflict

2Settle Mediators & Juristen

Arbeidsconflict

arbeidsconflict

Ons land kent een hoog ziekteverzuim dat arbeid gerelateerd is, circa 45.000 verzuimgevallen per jaar zijn conflict-gerelateerd met een gemiddeld aantal verzuim van 28 dagen. Dit betekent 1,2 miljoen conflict-gerelateerde verzuimdagen in ons land per jaar! Ter vergelijk: griep en verkoudheid zijn goed voor 9 miljoen verzuimdagen per jaar.

Arbeidsconflicten zijn conflicten waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat. Voor organisaties zijn arbeidsconflicten tijdrovend, contraproductief en kosten veel geld. Voor de werknemer een zware periode waarin vaak een gevoel heerst van wel kunnen, maar niet mogen of mogelijk zijn.  Zowel de werkgever als werknemer kunnen een beroep doen op mediation. De bedrijfsarts of een personeelsfunctionaris is vaak de doorverwijzer naar mediation met als doel om sneller te re-integreren of afscheid te nemen van elkaar. Door mediation snel in te zetten, bespaart u geld en wordt er gewerkt aan een aanvaardbare oplossing voor beide partijen. Bij 2 settle wordt u begeleid door een jurist met kennis op het gebied van het geldende arbeidsrecht en tevens geregistreerd mediator.

 

Rol mediator bij arbeidsconflict

Arbeidsconflicten worden veelal veroorzaakt door miscommunicatie, gebrek aan waardering en onduidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden. Arbeidsmediation wordt ingezet bij re-integratie, exit-mediation en team-mediation.

Arbeidsmediation wordt vaak pas ingezet als er sprake is van ziekteverzuim nadat het conflict hoog is opgelopen. Wij denken echter graag met u mee over een preventief conflict management binnen uw bedrijf met betrekking tot arbeidsverhoudingen, maar ook klantencontacten. Een sluimerend conflict is nu eenmaal meestal geen reden voor ziekmelding, maar veroorzaakt wel veel stress, contraproductiviteit en hoge kosten, welke naar onze mening voorkomen kunnen worden. arbeidsconflict

 

Re-integratie: traject bespreken in mediation

Is er reeds sprake van een ziekmelding, dan werken partijen onder begeleiding van een mediator toe naar re-integratie van de zieke medewerker. In het mediationproces wordt gesproken over de oorzaak van het conflict, komen de belangen aan bod en wordt gewerkt aan herstel van de arbeidsrelatie. U werkt samen actief aan de oplossing en bepaalt samen de oplossing die voor u beiden het beste is. Bij de oplossing horen concrete afspraken die vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst. Als tijdens de mediation blijkt dat samenwerking niet meer mogelijk is, zal gekeken worden naar andere oplossingen. Eén van de opties is om in overleg met de partijen een exit-traject te bespreken, waarbij afspraken gemaakt worden over de beëindiging van het dienstverband.

 

Exit-mediation: in mediation een goede vaststellingsovereenkomst opstellen

Exit-mediation is een begeleid onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De mediator begeleidt de onderhandelingen van partijen. De arbeidsmediator helpt partijen om overeenstemming te krijgen over de wijze, de termijn en de condities van de beëindiging van het dienstverband, met inachtneming van de wederzijdse belangen. Uiteindelijk worden afspraken vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst, die eventueel vooraf aan ondertekening getoetst kan worden door de juridische adviseurs van de werkgever en werknemer. Een ontslagprocedure duurt lang, brengt meer kosten met zich mee en u geeft de uitkomst in handen van een derde. In een exit-mediation komen partijen zelf tot een gezamenlijke oplossing die voor beiden een acceptabele oplossing betekent.

 

Team-mediation: samen met een mediationteam sterker worden.

Teamconflicten en samenwerkingsproblemen komen in organisaties veel voor. Gelukkig komt men er onderling vaak zelf uit. Maar wat te doen als het conflict binnen teams of tussen afdelingen zo hoog oploopt dat de werksfeer wordt aangetast en daardoor de productiviteit vermindert? Dan is het tijd om mediation in te zetten, zodat de werkrelaties weer hersteld kunnen worden. De mediator zorgt dat de problemen begrensd worden en alle verschillende belangen aan bod komen. Uiteindelijk wordt er een voor alle partijen acceptabele oplossing afgesproken en indien nodig vastgelegd.

 

Interculturele mediation: in mediation begrip kweken.

In geval van een intercultureel arbeidsconflict kunnen stereotyperingen en gezichtsverlies een belangrijke rol spelen. Ook kan een intercultureel arbeidsconflict miscommunicatie en onbegrip in de hand werken. De huidige maatschappelijke discussie over integratie maakt de term interculturaliteit een beladen term. terwijl organisaties internationaliseren en hun personeelsbestand steeds meer “verkleurt”. Juist een arbeidsverhouding kan verstoord raken omdat men elkaar niet begrijpt. Zo is een belofte in onze cultuur een soort stilzwijgen contract, terwijl het in een schaamtecultuur het aan de ander is om in te schatten of de belofte wordt waargemaakt. Een conflict ligt derhalve snel op de loer, waarbij een mediator inzicht kan geven in niet alleen het inzicht en respecteren van elkaars cultuur, maar ook uitleg geeft waarom wij als mens op bepaalde wijze reageren op een andere cultuur.

Er wordt derhalve gesproken over de oorzaak van het conflict, maar ook de belangen komen aan bod en er wordt gewerkt aan herstel van de arbeidsrelatie. U werkt proactief aan het overbruggen van de verschillen en bepaalt samen een werkbare oplossing. Bij de oplossing horen concrete afspraken die in beginsel vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst.

Toch liever geen mediation, maar een eigen jurist?

Indien een oplossing in mediation een gepasseerd station is of de wederpartij wil niet deelnemen aan een mediation, is een afspraak bij één van onze arbeidsjuristen een logische volgende stap.

Een eigen jurist die met U meedenkt.

arbeidsgeschil

Laat een ontslag via het UWV of een vaststellingsovereenkomst eerst door uw jurist checken. Dit kan u heel veel geld en zorgen besparen.

2settle zoekt altijd eerst naar een oplossing rond de tafel samen met de wederpartij en diens jurist. Het voordeel hiervan is dat niet de rechter, maar partijen samen beslissen over de regeling die wordt getroffen. Onze ervaring is dat een tussen partijen gekozen regeling in de meeste gevallen veel gunstiger uitvalt dan het vonnis van een rechter. Daarnaast bespaart u op de juridische kosten.

Pas als dit niet lukt, zal gekozen worden voor een procedure bij de rechtbank. In alle gevallen profiteert u van de bijstand van een eigen ervaren arbeids jurist.

2settle helpt bedrijven en particulieren bij het oplossen van juridische arbeidsgeschillen en is het betaalbare alternatief voor dure advocatenkantoren zonder aan kwaliteit in te leveren. U kunt bij ons terecht voor advies en juridische ondersteuning.

Wij ontvangen cliënten in een eerste gratis kennismakingsgesprek. Onze jurist bekijkt samen met u welke route het beste is in uw specifieke geval.

Indien u meer wilt weten over onze dienstverlening, of indien u hulp zoek bij een (juridisch) geschil, kunt u hieronder contact met ons opnemen of direct telefonisch: 045-2058211.

 

“If you only focus on the problem you might miss the easy solution.”