conflict met gemeente, provincie en rijksoverheid

2Settle Mediators & Juristen

Geschil met de overheid

conflict met overheid

conflict met overheid

De overheid is een breed begrip. De reden is dat de overheid op een heel breed terrein werkzaam is. Binnen de overheid richt ons kantoor zich met name op twee gebieden:

  • overheidsconflict met burger of bedrijf
  • arbeidsconflict binnen een overheidsinstantie. Zie verder:

 

geschil bij vergunningskwesties en overlast

Een burger kan zich behoorlijk in het nauw gedreven voelen. Bijvoorbeeld als het gaat om een besluit wat wellicht past in een beleidsregel maar zeer onredelijk valt. Ander voorbeeld is een schijnbaar lakse houding van de overheid bij overlast. Hierdoor kan de ergernis zich behoorlijk opstapelen. Resultaat is verscherping van het conflict.  De reden van een dergelijk conflict heeft te maken met de machtsverhouding tussen overheid en burger. Een burger voelt zich machteloos ten opzichte van de machtige overheid en de ambtenaar voelt zich veelal gebonden aan het bepaalde beleid van het overheidsbestuur.

Bij 2settle mediators en juristen kan een burger of de overheid gratis een eerste intake afspraak maken waarin een eerste advies wordt gegeven. Hierna kan de partij dan zelf verder met of zonder hulp van een jurist of mediator. De keuze  in werkwijze is afhankelijk van de aard van de zaak en de wens van uzelf.

overige geschillen met de overheid

Het voert te ver om alle mogelijke geschillen met de overheid op te noemen. Hiervoor is het rechtsgebied veel te breed. Hetgeen voor onze cliënten belangrijk is de wetenschap dat onze juristen voldoende ervaring hebben en zijn opgeleid als master jurist bestuursrecht. Hierdoor zijn zij in staat om samen met u de kwestie tijdens een eerste gratis intake te beoordelen.

Maak gerust een eerste vrijblijvende afspraak met één van onze juristen of mediators.