Ontslag

2Settle Mediators & Juristen

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

ontslag

ontslag

De coronacrisis brengt zeer onzekere tijden met zich mee. Bedrijven moeten noodgedwongen op zoek naar manieren om overeind te blijven en werknemers zijn niet altijd meer zeker van hun baan. 

 

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd , kan de werkgever een werknemer niet zonder reden ontslaan. Daar moet een rechtsgeldige reden voor zijn. Voorbeelden hiervan zijn bedrijfseconomische redenen, langdurige ziekte of disfunctioneren. Een ontslag kan onderling worden overeengekomen via een vaststellingsovereenkomst, door een uitspraak van de rechter of een ontslagprocedure bij het UWV.

Ontslagvergunning via het UWV

Bij een UWV procedure vraagt de werkgever een ontslagvergunning aan. Met deze vergunning verkrijgt de werkgever toestemming om een werknemer te ontslaan. De werknemer ontvangt automatisch de complete ontslagaanvraag van het UWV. Op het moment dat iemand wordt ontslagen, maar nog helemaal geen informatie vanuit het UWV is ontvangen, is het verstandig om na te gaan of het ontslag wel rechtsgeldig is. Een werknemer  heeft twee weken de tijd om te reageren op de ontslagaanvraag, zodra deze is ontvangen.

Er kan ook sprake zijn van een sociaal plan. In dat geval is er sprake van ontslag van 20 of meer werknemers waarbij de werkgever een sociaal plan heeft opgesteld ter reorganisatie van het bedrijf. Hierbij kunnen andere werknemers weer worden herplaatst. Het heeft zin het sociaal plan goed te beoordelen; indien het enkel dient om de winst te vergroten kan het mogelijk worden aangevochten. Echter indien het reeds is goedgekeurd door de vakbond heeft dit weinig zin.

Een sociaal plan moet worden goedgekeurd door het UWV; deze toetst of de ontslaggronden van toepassing zijn. Een werknemer kan een reactie sturen naar het UWV binnen twee weken na het vernemen van het sociaal plan.

Vaststellingsovereenkomst

Het is ook mogelijk om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. In dit geval is geen sprake van ontslag, waardoor geen ontslagvergunning van het UWV nodig is. Bij wederzijds goedvinden beëindigen de werknemer en werkgever het dienstverband in overleg. Doorgaans worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingovereenkomst. Het is raadzaam hier een eigen jurist te raadplegen om te zorgen dat de overeenkomst geen onaangename verassingen achteraf met zich meebrengt en te zorgen dat de eigen belangen van werkgever of werknemer goed beschreven zijn. Het is in elk geval raadzaam een dergelijke overeenkomst niet gehaast te tekenen, je zou er bijvoorbeeld je WW uitkering door kunnen verliezen. Een vaststellingsbijeenkomst is een onderhandeling; mediation of bemiddeling met eigen jurist is hier bij uitstek een geschikt middel. Zo is alles voor beide partijen duidelijk en kan er geen miscommunicatie ontstaan.

Transitievergoeding en ontslagvergoeding

arbeid

arbeid

Is een werknemer ontslagen door corona? Dan heeft deze wettelijk gezien recht op een transitievergoeding. Dat is een eenmalig bedrag dat een werknemer van de werkgever ontvangt als tegemoetkoming. De bruto transitievergoeding wordt berekend aan de hand van de basisregel: 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Dat lijkt makkelijk uit te rekenen, maar de berekening mag niet worden afgerond en dient tot op de dag nauwkeurig berekend te worden. Waar een werknemer wettelijk gezien géén recht op heeft, maar wat gezien kan worden als een ‘gouden handdruk’, is een ontslagvergoeding. Ook deze kan eenmalig worden uitgekeerd door de werkgever en kan worden beschouwd als extra tegemoetkoming.

Tip: vraag een getuigschrift van je werkgever

Een ontslag door de coronacrisis komt hard aan, zeker als je het naar je zin hebt op het werk en er al lang werkt. Er is niks mis met je functioneren en toch verlies je ineens je baan. Een getuigschrift is dan van grote waarde, want daarin wordt dit bevestigd. Een werkgever is niet verplicht om in een getuigschrift aan te geven hoe je functioneerde en wat de reden is voor het beëindigen van je dienstverband. Zorg er dus voor dat je hier nadrukkelijk om vraagt. In dat geval dient de werkgever deze punten namelijk wel toe te voegen en heb jij een mooi document naar een volgende werkgever toe.

WW-uitkering

Zit een werknemer na ontslag zonder werk en is er niet meteen zicht op een nieuwe baan? Bijvoorbeeld een week, een maand of zelfs een half jaar? Dan kan de werknemer een WW-uitkering aanvragen bij het UWV, zodat deze inkomsten blijft behouden.  Er zijn een aantal voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om recht te verkrijgen op een WW-uitkering, zoals het verliezen van minimaal 5 werkuren per week, het direct beschikbaar zijn voor werk en dat de werknemer in de laatste 36 weken ten minste 26 weken heeft gewerkt.
Zorg ervoor dat uiterlijk één week na de laatste werkdag een WW-uitkering wordt aangevraagd. Wacht niet te lang, dit heeft een nadelige invloed op de hoogte van de uitkering.

Wij kunnen helpen!

Ben je ontslagen door de coronacrisis of om een andere reden ? Of ben je bang voor ontslag / onzeker over je toekomst bij de werkgever? Of ben je werkgever en wil je op een deskundige wijze een oplossing zoeken voor een werknemer? Dan staan wij met het hele team klaar om te helpen!

Ons eerste gesprek is kosteloos; wij kijken met deskundige blik naar de zaak waarna een duidelijk advies volgt: mediation, procedure of geen procedure.

Is er een issue dan gaan wij doorgaans eerst in gesprek met de werkgever/werknemer om tot een oplossing te komen.

Ons motto is dat wij liever een tevreden klant zien dan een klant waar een onnodige dure procedure voor gevoerd gaat worden.

Wij zijn niet voor niets het beste alternatief voor een dure advocaat.

mr. Annet van Rijn

arbeidsjurist en arbeidsmediator

Annet van Rijn