• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Overige geschillen

Echtscheidingsmediation en arbeidsmediation zijn niet de enige takken van mediation waarin 2 settle mediators en juristen werkzaam is. Wij treden ook op als mediator bij onder andere de volgende geschillen:

 • zakelijk geschil
 • geschil betreffende een vordering
 • buren geschil
 • buurtgeschil
 • consumenten geschil
 • familieruzie
 • Nalatenschapsmediation
 • vrienden ruzie
 • huurgeschil
 • pre-nups (voorhuwelijkse afspraken/ uitleg huwelijks vermogensrecht)

Prenups nader toegelicht en het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Vreemd genoeg wordt er veel meer nagedacht over het einde van een relatie (scheiden) dan over het begin daarvan ( trouwen/samenwonen). Gelukkig eindigt niet iedere relatie in een echtscheiding, maar nog altijd struikelt één op de drie relaties. Het is daarom goed om voordat het zover is stil te staan bij mogelijke gewenste en ongewenste gevolgen, zeker met het oog op de het nieuwe huwelijksvermogensrecht.

 

Huwelijksvermogensrecht tot 2018

Ben je getrouwd vóór 2018 en heb je geen huwelijkse voorwaarden opgesteld, dan ben je automatisch getrouwd in gemeenschap van goederen. Dit heeft als gevolg dat alle bezittingen en schulden die zijn opgebouwd, ook vóór het huwelijk, bij een echtscheiding gelijkelijk worden verdeeld, dat wil zeggen ieder de helft.

Uitgesloten van deze verdeling zijn erfenissen en schenkingen, mits dit in het testament of bij de schenking is vastgelegd in een zogenoemde uitsluitingsclausule. Daarnaast vallen verknochte goederen en schulden ook buiten de verdeling. Dit betreft goederen of schulden die op een bijzondere wijze aan een persoon verbonden zijn.

 

Huwelijksvermogensrecht vanaf 2018

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht houdt kort gezegd in dat je niet meer automatisch in gemeenschap van goederen trouwt indien je geen huwelijkse voorwaarden laat opstellen. Je trouwt vanaf 2018 in een “beperkte gemeenschap van goederen”. Bezittingen en schulden die voor het huwelijk zijn gemaakt worden niet meer meegenomen in de verdeling bij echtscheiding. Schenkingen en erfenissen worden alleen nog maar in de verdeling meegenomen als er een zogenoemde insluitingsclausule in is opgenomen.

Dit heeft dus als gevolg dat alleen de bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn gemaakt in de verdeling worden meegenomen.

Een nadere uitleg omtrent het nieuwe huwelijksvermogensrecht en het opstellen van prenups in dit licht verschaffen wij u graag tijdens een gratis eerste intakegesprek bij ons op kantoor. Immers, indien je zorgt voor brede banden onder je relatie ben je later in staat de scherpe bochten goed te nemen, zonder dat je uit de bocht vliegt.  

mediation heerlen 

mediation heerlen