• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

2settle business ES scheiden heerlen en onderneming

 

Besluit u te gaan scheiden en bent u of  beiden ondernemer, dan komen er veel vragen op u af.

2settle businesss ES is een product  wat erin voorziet dat een scheiding met onderneming op een professionele en neutrale wijze wordt begeleid.

In plaats van ieder voor zich, wordt er samengewerkt met een accountant zonder dat deze laatste de regie heeft van het echtscheidingsproces.

Hierdoor wordt de neutraliteit behouden waardoor een veel grotere kans op succes buiten de rechtbank om wordt verkregen.

De reden is dat de client-ondernemer, meestal client is en blijft van de bedrijfsaccountant.  Dit klemt met de neutraliteit ten opzichte van de andere partner met betrekking tot de gehele afwikkeling van de echtscheiding. Hierdoor ontstaat vaak toch nog een vechtscheiding met alle kosten en narigheid van dien.

2settle businesss ES betekent voor beide partijen een vlotte, professionele afwikkeling voor veel minder kosten in een voor beiden zo goed mogelijke win-win situatie.

 

De procedure: scheiden als ondernemer

 

  1. Regiegesprek: onze jurist bekijkt samen met u welke route het beste is in uw specifieke geval. Onze voorkeur gaat uit naar mediation, maar wenst u elk een eigen jurist dan is dat ook mogelijk.
  2. Er wordt contact opgenomen met de accountant van het bedrijf en/of een accountant binnen ons netwerk, geheel afhankelijk van de wens van clienten. scheiden als ondernemer
  3. Een driefase echtscheidingstraject wordt gevolgd: inleiding, zakelijke afhandeling en juridische fase. Hierbij is extra aandacht voor specifieke zaken als: welke huwelijksvorm, welke bedrijfsvorm, waarde van het bedrijf, continuiteit van het bedrijf, alimentatie, pensioen etc. 

  

neem meteen contact op

Uw zorgen, daar doen wij wat mee !