Scheiden en eigen onderneming

2Settle Mediators & Juristen

2settle business (echt)scheiding

scheiden en eigen onderneming

scheiden en eigen onderneming

Besluit u te gaan scheiden en bent u of  beiden ondernemer, dan komen er veel vragen op u af.

2settle business ES is een product  wat erin voorziet dat een scheiding met onderneming op een professionele en neutrale wijze wordt begeleid.

Kiest u voor mediation dan wordt in plaats van ieder voor zich,  samengewerkt met een accountant. De regie blijft bij de mediator waardoor de neutraliteit behouden blijft met veel grotere kans op succes buiten de rechtbank om. De reden is dat de cliënt-ondernemer, meestal cliënt is en blijft van de bedrijfsaccountant.  Dit klemt met de neutraliteit ten opzichte van de andere partner met betrekking tot de gehele afwikkeling van de echtscheiding. Hierdoor ontstaat vaak toch nog een vechtscheiding met alle kosten en narigheid van dien.

Kiest u niet voor mediation, of heeft uw partner al een eigen advocaat? In dat geval kunnen wij u juridisch ondersteunen bij de echtscheiding. Ook in dit geval proberen wij een duur en langslepend juridisch gevecht voor de rechtbank te voorkomen door in gesprek te gaan met uw partner en diens advocaat.

2settle business ES betekent voor beide partijen een vlotte, professionele afwikkeling voor veel minder kosten in een voor beiden zo goed mogelijke win-win situatie.

 

De procedure bij scheiden als ondernemer

  1. Regiegesprek: onze jurist bekijkt samen met u welke route het beste is in uw specifieke geval. Onze voorkeur gaat uit naar mediation, maar wenst u elk een eigen jurist dan is dat ook mogelijk.
  2. Er wordt contact opgenomen met de accountant van het bedrijf en/of een accountant binnen ons netwerk, geheel afhankelijk van de wens van cliënten. scheiden als ondernemer
  3. Een driefase echtscheidingstraject wordt gevolgd: inleiding, zakelijke afhandeling en juridische fase. Hierbij is extra aandacht voor specifieke zaken als: welke huwelijksvorm, welke bedrijfsvorm, waarde van het bedrijf, continuïteit van het bedrijf, alimentatie, pensioen etc.

Uw zorgen, daar doen wij wat mee !