Echtscheidingen gedaald maar meer mediation, is dit Corona gerelateerd?

2Settle Mediators & Juristen

Mediation in Heerlen Parkstad in verband met echtscheidingen laat de laatste jaren een stijgende lijn zien, ondanks het dalend aantal echtscheidingen op nationaal niveau. Speelt Corona hier een rol? Waarom kiest men minder snel voor echtscheiding maar steeds vaker voor een mediator. 2settle mediators&juristen ervaart in Heerlen Parkstad geen daling in het aantal echtscheidingen, maar ziet vooral na Corona een enorme stijging van mediation en echtscheiding in Heerlen Parkstad. Waar komt het dalende getal van het aantal echtscheidingen vandaan?

 

Echtscheidingen gedaald of gestegen?

Daar waar eerst een enorme stijging werd verwacht, kan nu op basis van cijfers van het CBS worden geconcludeerd dat het aantal echtscheidingen is afgenomen.

Direct na de eerste lockdown in 2020 daalde het aantal echtscheidingen door verschillende redenen waarvan wellicht de belangrijkste de vertraging bij de Rechtbank.

In juni, juli 2020 ontstond er een piek, vergelijkbaar met de jaarlijks merkbare piek binnen ons kantoor 2settle mediators&juristen, hierna daalde landelijk het aantal scheidingen.

In totaal vonden er in 2020 in Nederland 28.678 echtscheidingen plaats, het laagste aantal in bijna 20 jaar tijd. Sinds 2001 is dit aantal nooit onder de 30.000 geweest.

 

Wat zijn de reden van deze daling in echtscheidingen? Corona?

Deze trend lijkt zich voor te zetten in het jaar 2021.

Volgens deskundigen is de reden dat de liefdesband sterker is aangezien mensen later trouwen. Dat heeft tot gevolg dat samenwoners die twijfelen minder snel trouwen en degene die wel trouwen dit op een stevige basis doen.

Een andere reden die wordt genoemd is de onzekere toekomst en de gespannen huizenmarkt. Redenen die, uitgezonderd een onzekere toekomst, niet direct naar Corona linken.

 

Echtscheiding: wat ervaart een mediation kantoor Heerlen Parkstad?

2settle mediators&juristen aan de Pijnsweg 70 te Heerlen, ervaart wel degelijk een relatie met Corona: aanvang Covid-19 steeg het aantal aanvragen enorm, hierna stagneerde het op het oude niveau. Met andere woorden: er was een enorme stijging, maar geen duidelijke daling waarneembaar. Aangezien binnen ons kantoor behalve de zakelijke afhandeling ook de reden van echtscheiding aan bod komt, is de invloed van Corona enigszins peilbaar.

Aanvang Corona, met name tijdens de eerste lock down, was er een piek waarneembaar als direct gevolg van de spanning thuis door het te dicht op elkaar leven. Uiteraard kan dit nooit de reden zijn van een echtscheiding, echter kan het wel de laatste druppel zijn die mensen doet besluiten tot een echtscheiding.

Een tweede aan Corona gerelateerde reden tot echtscheiding betreft een grote groep met name wat oudere huwelijken. Bij cliënten wordt een houding waargenomen “dat het leven zo over kan zijn en het nu tijd is om voor zichzelf te gaan kiezen”. Cliënten kiezen daarbij bewust voor mediation uit respect voor het huwelijk en kinderen,  kostentechnische overweging en een jurist mediator aangezien er vaak sprake is van een te verdelen vermogen of onderneming en cliënten de echtscheiding fiscaal juist wensen af te sluiten.

 

Samenwoners gaan vaker naar mediator

Reden dat samenwoners steeds vaker kiezen voor een mediator kan zijn dat het aantal samenwoners stijgt en daarmee ook het aantal scheidingen. Hetgeen overeenkomt met de stelling eerder dat mensen bewuster kiezen voordat men in het huwelijksbootje stapt. Samenwoners kiezen anders dan bij een huwelijk, zeer bewust voor een bepaalde inhoud van hun samenlevingscontract. Het samen gaan leven heeft voor hen minder het karakter van een romantische dag en is meer een contract waarbij ook is gesproken over een mogelijke scheiding met alle gevolgen van dien.

Juist deze groep kiest er steeds vaker voor om in mediation samen met een jurist dit contract op juiste wijze te ontbinden.

Deze groep is niet gewend direct naar een advocaat te stappen, deze groep heeft eerder de stap naar een gezamenlijke notaris gezet. Is er sprake van een scheiding, dan gaat deze groep eerder in overleg dan in een gevecht en het liefst bij een deskundige zoals een jurist mediator.

In de meeste gevallen wensen toekomstige ex- samenwoners om het ouderschapsplan door de rechter te laten bekrachtigen wat aan te raden is in verband met eventuele vorderingen indien betaling van alimentatie uitblijft.

 

Conclusie: Echtscheidingen gedaald door corona? Ja of nee?

Corona heeft invloed op het aantal echtscheidingen in Heerlen (Parkstad) bij 2settle mediators&juristen. Op landelijk niveau is dit niet direct aantoonbaar, het zal zeker van invloed zijn, maar het is evident dat als er minder wordt gehuwd er ook minder echtscheidingen zullen plaatsvinden.

De onzekere periode rond Corona speelt een rol, immers een echtscheiding kan er financieel behoorlijk inhakken en is een reden om een echtscheiding uit te stellen. Huisvesting speelt toch vaak een hoofdrol in de hoofden van scheidende cliënten. Het verkopen van de echtelijke woning kan aantrekkelijk lijken door de hoge woningprijzen en lage hypotheken, maar een huis aankopen na echtscheiding is verre van eenvoudig evenals het vinden van een huurwoning.

Corona en echtscheidingen zijn gerelateerd in zaken waarbij klanten beseffen dat het leven zomaar over kan zijn en zij besluiten vanaf nu voor zichzelf te kiezen, echter deze groep laat juist een groei zien.

 

Echtscheidingen gedaald of gestegen binnen ons kantoor in Parkstad?

Binnen ons kantoor is er sprake van een stijging van het aantal scheidingen. Klanten lijken steeds vaker de keuze te maken om een ouderschapsplan en kinderalimentatieberekening te laten maken door een deskundige op ons kantoor of zelfs bij hen thuis zonder inmenging van een dure advocaat. Er is derhalve een verandering gaande die ik persoonlijk toejuich.

Voorzichtige conclusie mag zijn dat mensen bewuster trouwen en samenwoners bewust uit elkaar gaan. Deze bewuste houding maakt dat mensen gewend zijn keuzes te maken en eerder de weg van mediation kiezen dan een rechter een keuze in hun toekomst te laten maken. Daarbij kiezen klanten steeds vaker voor een professional: een jurist mediator die zonder het conflict op te zoeken een echtscheiding zorgvuldig, snel en juridisch fiscaal juist af kan handelen. Vechten is een keuze die steeds minder wordt gemaakt en dat is een goede ontwikkeling.

 

Wenst u meer informatie over (echt)scheiding met een jurist mediator?

Kies hieronder de voor u beste manier.

telefoon: 045-2058211

mail: info@2settle-mj.nl

bezoek: Pijnsweg 70 te Heerlen

 

Disclaimer

Niets uit het document mag zonder toestemming van de auteur of bronvermelding worden gepubliceerd of gekopieerd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van het document.