OVERIGE WERKVELDEN

2settle mediators & juristen

nalatenschapsconflict

BUREN OF FAMILIERUZIE EN ERFRECHT

Ruzie komt in de beste families voor, maar binnen een eigen familie komt dit hard aan. Zeker als het gaat om de verdeling van een nalatenschap. Vragen, wantrouwen en onuitgesproken frustraties zorgen voor heel veel ruis en escalatie.

Mediation biedt in de meeste gevallen een goede oplossing, waarna iedereen op een ontspannen manier verder kan met het leven.

Nalatenschap is een meer gecompliceerd verhaal, aangezien hier het juridische aspect een grote rol speelt. Ook hier kan mediation de oplossing bieden, echter is het ook mogelijk om met een eigen jurist te bemiddelen met de andere partij. Maak gerust een afspraak voor een eerste gratis informatiegesprek of klik door voor meer informatie.

CONFLICT MET GEMEENTE, PROVINCIE EN RIJKSOVERHEID

Een conflict met de overheid, gemeente of provincie voelt bij een burger als zeer onredelijk vanwege het grote machtsverschil. Als burger wordt je geconfronteerd met tal van regels en besluiten en als deze sterk in het nadeel vallen van een burger dan is er al snel van een conflict.

Mediation kan dan een heel goed middel zijn, maar ook een bezwaar met een jurist aan eigen zijde is een optie.

Klik door voor meer infomatie of neem contact met ons op voor een eerste gratis informatiegespek.

conflict met overheid
consumentenrecht

CONSUMENTENRECHT

Consumenten zijn door onze wetten goed beschermd, maar de regels zijn erg lastig te vinden. Heeft u iets aangeschaft via een winkel, internet of andere wijze en heeft u een klacht, klik dan verder voor meer infomatie of maak meteen een afspraak voor een gratis eerste informatiegesprek. 

HUURRECHT

Een huurder wordt beschermd door onze wetgeving, maar niet altijd. Een geschil kan zich goed lenen voor mediation, maar een eigen jurist kan nodig zijn als de relatie ernstig is verstoord. Bij 2 settle kan je een gratis eerste afspraak maken waarin duidelijk zal worden welke weg het beste is om tot een oplossing te komen. Voor meer informatie klik op onderstaande knop of maak een afspraak via de contactknop.

huurrecht
schade

VERZEKERINGSRECHT

Vooral na de laatste overstroming in Limburg, ontving 2 Settle veel zaken met betrekking tot verzekeringen en gebrekkige uitkering van een schade. Het is zeker de moeite waard om na een afkeuring van dekking schade door een verzekeringsmaatschappij een check te laten doen door één van onze juristen. Meer info vindt u op de doorklikknop, u kunt ook direct een gratis eerste informatieafspraak maken via de contactknop.

    ONDERNEMINGSRECHT

    2Settele adviseert bedrijven bij juridische vraagstukken en stelt indien gewenst contracten op of doet een contractencheck.

    Ook ondersteunt 2settle bij bedrijfsovernames waarbij een speciaal mediationtraject wordt ingezet om eventuele hobbels vooraf zijn besproken en binnen het team scherpe bochten zonder probleem kunnen worden genomen. Vooral bij familieovername blijkt een dergelijke mediation een groot voordeel.

    U kunt doorklikken voor meer informatie of direct een afspraak maken via de contactknop.