Consumentenrecht

2Settle Mediators & Juristen

Consumentenrecht

Burenrecht - verbouwen - verlastHet consumentenrecht is ontstaan omdat een consument een zwakke partij is tegenover de winkel of ander bedrijf. Vanwege deze zwakke positie wordt de consument beschermd door allerlei regels die onder invloed van de EU zijn opgesteld.

Wat regelt het consumentenrecht?

Het consument bestaat uit tal van regels waar verkoper, maar ook verkoper aan moeten voldoen. Met verkoper wordt behalve winkels ook bedoeld: koop op afstand, colportage, het afsluiten van een energie- of telefoonabonnement, verzekeringen en regelingen in de reisbranche.

Ik heb een vraag over een aankoop

U heeft iets aangeschaft waarbij u een klacht heeft of een andere vraag met betrekking tot uw recht. Vanwege de complexiteit van regels rond het consumentenrecht is het goed om contact op te nemen met 2settle mediators & juristen. U wordt ontvangen in een eerste gratis en vrijblijvend intake gesprek, waarbij een eerste advies wordt gegeven. Hierna wordt samen bekeken of u meer begeleiding van ons kantoor nodig heeft.