Erfrecht

2Settle Mediators & Juristen

Ruzie of vragen over een erfenis

 

erfrecht

erfrecht

Verdriet over het verlies van een naaste wordt regelmatig weggevaagd door een nog veel grotere tragiek: een conflict over de nalatenschap van de overledene.

Meestal komt er frustratie uit het verleden naar boven en elk familielid blijkt zijn eigen waarheid te hebben. Waar familie voor het overlijden nog redelijk met elkaar omging, staan zij nu recht tegenover elkaar.

Op een dergelijk moment is goede professionele begeleiding van groot belang.

Nalatenschapsmediation

Een nalatenschapsmediation verschil van een reguliere mediation omdat behalve aan het conflict ook gewerkt wordt aan een goede verdeling van de nalatenschap. De mediator geeft geen kant en klare oplossing, maar legt uit binnen welke juridische kaders gehandeld kan worden. Uiteindelijk worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

De uitkomst van een dergelijke mediation is dat met een (redelijk) behoud van een goede familieband de nalatenschap is verdeeld waarbij rekening is gehouden met de belangen van alle partijen.