huurrecht

2Settle Mediators & Juristen

Huurrecht

huurrecht

huurrecht

Huurder en verhuurder van een woning of bedrijfspand zijn in Nederland gebonden aan de dwingend rechtelijke normen van onze huurwetgeving. Dwingend rechtelijk betekent dat daar niet van mag worden afgeweken voor zover dat in het nadeel is van de huurder.

Hierdoor is het belangrijk dat een huurcontract op de juiste wijze wordt opgesteld en nageleefd. 2Settle biedt services voor huurders en verhuurders.

Verhuurders

Diverse eigenaren hebben inmiddels de huurpanden in beheer gegeven bij 2Settle. Beheer houdt in: zoeken naar nieuwe huurder, opstellen huur contract, klachtenloket en in overleg met huurder en verhuurder oplossen klachten met in het zwaarste geval dossieropbouw en een procedure tot uitzetting. Mocht u als eigenaar interesse hebben in deze service, neem dan contact met ons op en vraag naar mr. Annet van Rijn.

Huurders:

Niet alle verhuurders zijn even redelijk en inmiddels hebben verschillende huurders hun weg gevonden naar 2Settle. Tijdens een gratis intake wordt de zaak bekeken waarna contact wordt opgenomen met de verhuurder. De zaak wordt behandeld door het versturen van een brief, een gesprek of in het zwaarste geval een gerechtelijke procedure. Huurders voelen zich al snel opgelucht na een eerste actie door 2Settle die is gericht op het oplossen van het probleem met behoud van de goede relatie met de verhuurder.