Verzekeringsrecht

2Settle Mediators & Juristen

Verzekeringsrecht

verzekeringsrecht

verzekeringsrecht

Destijds heeft u een verzekeringspakket afgesloten en op enig moment heeft u schade. Vervolgens neemt u contact op met uw verzekering adviseur of maatschappij en hoort dat deze schade buiten de dekking valt. Op dit moment voelt u zich bedrogen en heeft behoefte aan iemand die de zaak samen met u bekijkt.

2settle mediators & juristen heeft inmiddels veel ervaring opgedaan in het verzekeringsrecht. Met name bij de laatste overstromingen in het Zuiden van ons land werden veel mensen verrast met een negatief besluit van de verzekeraar. Hierna hebben verschillende cliënten zich tot ons kantoor gericht die na onze inzet meestal toch volledige dekking ontvingen van hun schade.

De mate van schade en welke schade maakt voor ons kantoor eigenlijk niet uit. Het zijn onze juristen die weten hoe zij om moeten gaan met de polissen in relatie tot onze wetgeving en jurisprudentie ( rechtspraak).

Ook hier kiezen wij een bemiddeling als eerste optie en een gerechtelijke procedure als laatste. Laat u eens voorlichten of bel voor een gratis eerste intake gesprek. Hierin ontvangt u een eerlijk advies en wordt bekeken of u zelf of samen met ons de zaak kan oplossen.