Snel scheiden, winst of verlies?

2Settle Mediators & Juristen

Een snelle scheiding, is dat verstandig?

snelle scheiding/2settle mediators&juristen

mediator en klanten in procedure over een snelle scheiding

Ligt het besluit echtscheiding / einde samenwoning vast dan willen partijen vaak snel uiteen. Over het algemeen is een snelle scheiding in een korte effectieve procedure mogelijk. Specifiek het snelste bij een (jurist) mediator mits  partijen het snel eens zijn over de verdeling boedel en zorg rondom de kinderen. In de praktijk zijn partijen in mediation gemiddeld binnen drie maanden gescheiden. Ter illustratie duurt dat via een eigen advocaat veel langer. Met bovendien veel hogere kosten en meer stress. Behalve efficient en snel is het in acute gevallen bij 2settle mediators & juristen mogelijk om alle stukken binnen 10 dagen gereed te maken.

Kortom: 2 settle regelt echtscheidingen rond de tafel waarbij onderhandelen met een eigen jurist of een gezamenlijke jurist mediator mogelijk zijn. In beide gevallen ben je verzekerd van juridische en fiscale expertise voor een bedrag gelijk of vaak nog lager dan een “gewone” mediator. Wil je meer weten, bel dan 045-2058211.

De flitsscheiding is snel scheiden verstandig?

Ter illustratie een stukje geschiedenis:

Tussen 2001 en  2009 zijn ca. 30.000 huwelijken beëindigd via een snelle scheiding (flitsscheiding). Hierbij was de truc dat het huwelijk werd omgezet in een geregistreerd partnerschap wat dezelfde dag zonder rechtbank kon worden ontbonden. Gevolg was dat mensen binnen een dag waren gescheiden.

Hoewel de flitsscheiding veelvuldig werd gebruikt bleken er ook nadelen aan te kleven:

  • Weinig ruimte om na te denken over de gevolgen. Hierdoor werden beslissingen genomen waar mensen later spijt van hadden. Welliswaar snel maar cliënten hangen bijvoorbeeld levenslang vast aan een alimentatieverplichting omdat hier geen goede juridische afspraken over zijn gemaakt.
  • Ander nadeel was dat de flitsscheiding in het buitenland niet worden erkend waardoor een ex-partner in het buitenland bijvoorbeeld lastig kan hertrouwen of een huis wil kopen.
  • Voor de overheid was de belangrijkste reden om de flitsscheiding in 2009 te stoppen omdat de positie van het kind bij dergelijke snelle scheidingen te weinig aandacht kreeg.

Enerzijds moet een echtscheiding niet te lang duren, maar aan de andere kant is het een periode waarin het lastig is om alle gevolgen te overzien. Conclusie is dat clienten voldoende geinformeerd de convenanten moeten tekenen. Ter ondersteuning hiervoor treffen clienten bij 2settle mediators & juristen twee kwaliteiten onder één dak. Onze medewerkers zijn namelijk gelijktijdig mediator en jurist waardoor een efficiënte procedure mogelijk is. Daarmee komen alle zaken in juridisch en emotioneel perspectief aan bod. Hierbij wordt rekening gehouden met jouw specifieke belangen. Samengevat: het tempo wordt er echt wel in gehouden, maar met serieus oog voor een juiste juridische en fiscale afhandeling.

Ons advies is om de tijd te nemen die nodig is, niet meer en ook niet minder. Het heeft welliswaar tijd gekost om in deze situatie te belanden, neem er dan nu ook de tijd voor om het goed af te sluiten.

Gemiddeld duurt een echtscheidingstraject drie maanden, het kan korter en het kan langer. Uiteindelijk zijn het de cliënten die het tempo bepalen omdat zij belang hebben bij de beste uitkomst.

Wil je meer lezen over echtscheiding bij 2 settle? Klik op de knop echtscheiding

Regel je echtscheiding binnen ca. drie maanden 

Kiezen partijen voor een oplossing rond de tafel, dan is de echtscheiding gemiddeld binnen de termijn van drie maanden afgerond. In het kort uitgelegd kan dit bij ons op twee manieren: samen in een mediation of elk met eigen jurist rond de tafel. In een gezamenlijke mediation worden partijen begeleid door een neutrale jurist mediator die erop let dat er oplossingen worden gekozen waar beide partijen het mee eens zijn. Immers zijn jouw belangen net zo belangrijk als de belangen van je toekomstige ex-partner. Over het algemeen heerst er geen vechtcultuur, maar verloopt de procedure door een goed gesprek met een zo redelijk mogelijke afwikkeling.

De mediator of jurist houdt het tempo in de gaten, waardoor veel sneller en voordeliger een echtscheiding kan worden uitgesproken.

Ondanks het vaak vlotte tempo komen onderwerpen die van belang zijn maar bij een rechter niet worden besproken, nu wel aan bod. Resultaat is dat de zere plekken en frustraties zijn besproken en partijen op goede manier een eigen keuze maken over de verdeling en hun eigen toekomst. Met andere woorden is er een omgeving gecreerd waar beide partijen mee verder kunnen in hun leven.

Onbegrijpelijk toch dat mensen de route via advocaten naar de rechtbank kiezen?

  1. Grijp de kans te zeggen wat je dwars zit, bij een rechter is daar helemaal geen ruimte voor. Die kans krijg je misschien nooit meer?
  2. Regel de echtscheiding op een manier van jouw eigen keuze, wacht niet bibberend maanden op de uitspraak van een rechter.
  3. Pak snel het leven weer op, de scheiding is inmiddels snel achter je.
  4. Kies voor leven in plaats van winnen, good for you!
  5. Laat je begeleiden door een jurist gespecialiseerd in het familierecht, bijvoorbeeld bij 2 settle mediators & juristen.

Wil je nog sneller? Dat is mogelijk in een flitsscheiding

2settle begrijpt dat er gevallen kunnen zijn waarbij een extreem snelle scheiding gewenst is. Bij een  flitsscheiding zijn binnen tien dagen alle stukken klaar om in te dienen bij de rechtbank waarna met wat geluk na tien dagen de echtscheiding wordt uitgesproken.

Aan dit product zit weliswaar een hoger kostenplaatje, omdat onze juristen in het weekeinde en avonduren door moeten werken voor jouw snelle scheiding.

Indien je belangstelling hebt voor een flitsscheiding, dan is het verstandig om een afspraak te plannen (045-2058211 of mail) voor een prijsopgave. Niettemin is de prijs afhankelijk van diverse factoren in de persoonlijke situatie.

Online scheiding: beter is het invulconvenant.

Wil je een online scheding dan kiest 2 settle liever voor een invul convenant. Dit convenant kan thuis ingevuld worden waarna het aan ons wordt teruggemaild. Vervolgens nemen wij contact op met betrekking tot de inhoud en verdere verloop van de procedure. Hoewel clienten hun eigen wil hebben beschreven, veranderd dit toch vaak na een gesprek met de professional.  Simpelweg omdat cliënten de mogelijkheden en gevolgen zelf niet konden overzien wat bovendien zeer rustig en veilig gevoel geeft bij clienten.

Bij een volledige online scheiding wordt van te voren een vast bedrag afgesproken waarvoor de scheiding wordt geregeld. U dient zelf de belangrijkste stukken aan te leveren waarna een advocaat deze indient bij de rechtbank. De vraag is in hoeverre deze vorm van scheiden verschilt van de flitsscheiding, aangezien er weinig tot geen juridische controle en feedback is van een professioneel. Het risico dat goedkoop duurkoop is en klanten spijt krijgen van de beslissingen die zijn genomen waarvan de gevolgen op het moment van tekenen niet waren te overzien, is groot.

Reden waarom 2settle kiest voor een gesprek met de clienten. Dit kan plaatsvinden tijdens het invullen van de convenanten of nadat u deze zelf heeft ingevuld. Onze voorkeur gaat naar een gesprek tijdens het invullen van het convenant, aangezien er dan het beste wordt nagedacht over de mogelijke gevolgen van een besluit. Bovendien blijkt dit in de praktijk de meest efficiente methode. De keus is echter aan de clienten.

Kiezen voor een lang en ongezond gevecht?

Indien partijen kiezen voor elk een eigen advocaat en een bodemprocedure bij de rechtbank is de kans groot dat de echtscheiding voorlopig nog ver aan de horizon blijft. Dit veroorzaakt meestal veel stress en brengt hoge kosten met zich mee.

De vraag is waarom een partij zichzelf zo benadeelt door de strijd aan te gaan voor de rechtbank. Het is bovendien niet fijn, de rechtsgang is vreselijk spannend en de vragen van een rechter ronduit confronterend. Vervolgens is het oordeel van de rechter vaak niet wat je had gewenst en duurt het erg lang voordat er duidelijkheid is met het risico op nog een procedure in hoger beroep.

Blijvende schade

Uit een onderzoek sociale wetenschappen door Symoens en Bracke, universiteit Gent https://ojs.ugent.be/reng/article/view/18089/15482 blijkt dat een echtscheiding vol stress en conflict een blijvend impact heeft op het welzijn. Reden hiervoor is dat stress en conflict de psychische veerkracht aantasten, wat tot lang na de echtscheiding voelbaar is.

Bij 2 settle worden bij (echt) scheidingen geen procedures voor de rechtbank gevoerd. Het enige contact met de rechtbank is de indiening van het verzoekschrift. Partijen hoeven dus niet naar de rechtbank.

Conclusie is dat een snelle scheiding in mediation eerder haalbaar is dan in een procedure met eigen advocaat voor de rechtbank. Een supersnelle scheiding kan goed zijn, maar leidt regelmatig tot spijt achteraf. Laat je goed informeren en maak er samen met een jurist mediator het beste van.

Scheiden is niet leuk, 2 settle probeert er samen met jullie het beste van te maken.

Overtuigd? Maak een vrijblijvend en gratis kennismakingsafspraak.

Leven in plaats van winnen, handel je scheiding volwassen af